Արծրունի, Գագիկ

Դիցարան հայոց:Հանրագիտական բառարան

Ե.:ՎՄՎ-Պրինտ,2003.-240էջ.
Syndicate content