Նազարյան,Ռուբինա

Մայրենին բոլորի համար

Մայրենին բոլորի համար

Հետաքրքիր պատմություններ նշանավոր մարդկանց մասին

Ե.: Զանգակ-97, 2011.-312 էջ

Գիրքը ներկայացնում է այնպիսի նշանավոր մարդկանց կյանքի ուշագրավ դրվագներ, ինչպիսիք են Պագանինին, Դյուման, Հուլիոս Կեսարը, Միքելանջելոն և համաշխարհային արվեստի մյուս հսկաները:

 

Մայրենի բոլորի համար:Ուսումնական ձեռնարկ հայոց լեզվի

Ե.:Ոսկան Երևանցի,2004.-384էջ

Հայերեն ուղղագրական դպրոցական բառարան

Ե.:Զանգակ-97,2004.-520 էջ

Փոխադրության նյութերի ժողովածու:4-10-րդ դասսարանների համար

Ե.:Զանգակ,2000.-478էջ

Թելադրության նյութերի ժողովածու: 4-10-րդ դասարանների համար

Ե.:Զանգակ,2000.-501էջ

Հայոց լեզվի համանուների դպրոցական բառարան

Ե.:Ոսկան Երևանցի,1993.-660էջ
Syndicate content