Սուքիասյան, Ա.

Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարան

Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարան
Ե.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ, 1967.-683 էջ

Ժամանակակից հայոց լեզու

Ժամանակակից հայոց լեզու
Syndicate content