Պատմություն

Համաշխարհային պատմություն.Միջին դարեր 7

Հեղինակ՝ Գ. Հարությունյան, Ա. Նազարյան

Համաշխարհային պատմություն. Նորագույն շրջան 9

Ե.:Զանգակ, 2013

Հեղինակ՝ Ա. Ստեփանյան, Ա. Նազարյան, Ռ. 

Անապատի հազար տարի

Անապատի հազար տարի
Tride Exploration,2001.-569 էջ

 Գիրքը ամփոփում է քաղաքագետ-հրապարակախոս Տիգրան Հայրապետյանի «Անապատի Հազար տարի» աշխատությունների լավագույն խաղաղարար նախաձեռնությունն է  քաղաքացիական հասարակության, ինքնիշխան, ժողովրդավարական, իրավական ու սոցիալական Հայաստանի Հանրապետության կայացումը:

Երրորդ աշխարհամարտի մատույցներում: Գիրք 2: Աշխարհքաղաքական ծուղակ

Երրորդ աշխարհամարտի մատույցներում: Գիրք 2: Աշխարհքաղաքական ծուղակ
Ե.: «Տիգրան Հայրապետյան» Ստեղծագործ մտքի պաշտպ. հիմնադրամ, 2014.-Գիրք 2-336 էջ

Գիրքն ամփոփում է 1991-1998թթ. Արևմուտքի և Միջին Արևելքի աշխարհաքաղաքական զարգացումներին վերաբերվող հոդվածները:

Երրորդ աշխարհամարտի մատույցներում: Գիրք 1: Ռուսական խռովք

Երրորդ աշխարհամարտի մատույցներում: Գիրք 1: Ռուսական խռովք
Ե.: Հեղ.հրատ,2008.-Գիրք 1-380 էջ
 
Գիրքն ամփոփում է 1991-1998թթ. Ռուսաստանի և նրա շուրջ ծավալված քաղաքական զարգացումներին վերաբերվող հոդվածները:

Առաջին այրեր-Անդրանիկ Օզանյան

Youtube: 
See video

Տիեզերական պատմություն

Տիեզերական պատմություն
Ե.: Երևանի համալս.,2001.-248 էջ

Պատմությունն ընդգրկում է արարչագործությունից մինչև 1267թ. ընկած ժամանակաշրջանը: Գիրքը Արևելցու պատմության աշխարհաբար առաջին ամբողջական թարգմանությունն է:

Արցախի պատմությունը հնադարից մինչև մեր օրերը

Արցախի պատմությունը հնադարից մինչև մեր օրերը
Ե.:Զանգակ-97,2011.-336 էջ

Գիրքը ընդգրկում է Արցախի պատմությունը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը: Աղբյուրագիտական հարուստ նյութերի հիման վրա ներկայացվում է Հայոց արևելից նահանգների՝ Արցախի, ինչպես նաև Ուտիքի քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական ու մշակույթային կյանքը

Առաջ գիտեի, հիմա` չգիտեմ

Առաջ գիտեի, հիմա` չգիտեմ
Չկարծեք, թե վերնագիրս հատված է պոլիցայական երկրի պոլիցայական դատարանում հնչող կեղծ վկայություններից։ Այդ բառերը պոետ Մուշեղ Իշխանինն են։ Առաջ գիտեի, որ Սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանն անկախացել է։ Նույնիսկ գիտեի, թե ումից։
Syndicate content