*

Անիի թագավորության անկումը: Էջ 80-89

1 կարծիք

Էջ 660-683

Որոշ ժամանակ անց հասկանում ես օգնության ձեռք մեկնելու և հոգին շղթայելու նուրբ տարբերությունը և սովորում ես, որ սերը չի նշանակում պառկել, ընկերակցությունը չի նշանակում ապահովություն,  և սկսում ես սովորել…

Որ  համբույրները պայմանագրեր չեն և նվերները խոստումներ չեն, սկսում ես ընդունել ջախջախիչ պարտություններդ  բարձր ճակատով և բաց աչքերով, սովորում ես կառուցել բոլոր ճանապարհներդ այսօր, որովհետև վաղվա  հողը չափազանց անկայուն է  ծրագրերի համար, և երբեմն  մրգերը  ժամանակից շուտ են ընկնում:

Երևանը գրքի 12-րդ համաշխարհային մայրաքաղաք հռչակվելու շրջանակում ապրիլի 22-ին Վահան Տերյանի արձանի մոտ պոեզիայի ընթերցումներ էին կազմակերպվել: Երիտասարդ գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանին հանդիպեցինք այնտեղ:Մեր զրույցը գրքի ու գրքի մայրաքաղաքի մասին էր: Հարզազրույց բանասիրական գիտությունների թեկնածու, գրականության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, ՀԳՄ երիտասարդական թևի նախագահ Արքմենիկ Նիկողոսյանի հետ:

Նկա­տի առ­նե­լով այն ա­ռանձ­նա­հա­տուկ պա­րա­գան, որ Գուր­գեն Խանջ­յա­նի ստեղ­ծաբա­նա­­կան հա­մա­կարգն այժմ հատ­կա­կան է «վե­պից վեպ»` մեր ա­ռա­ջա­տար մյուս ար­ձա­կա­գիր­­նե­րի (Լ­ևոն Խե­չո­յան, Վա­րու­ժան Այ­վազ­յան) ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յա­նը նույն­պես ներ­հա­տուկ զար­գա­ցու­մով, նրա նոր վե­պի երևու­մը պետք է դի­տար­կել իբրև ե­թե ոչ կարևոր, ա­պա գո­նե ո­րո­շա­կի հանգր­վան: Խանջ­յա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յունն իմ ըն­կա­լում­նե­րում յու­րա­­հա­տուկ բա­րո­մետր է, որ գրե­թե անս­խալ ցու­ցա­նում է նաև ար­դի հայ ար­ձա­կի հիմ­նա­կան մի­տում­ներն ու գե­րիշ­խող հատ­կա­կա­նու

Հա­րա­բե­րութ­յան տե­սակ­ներ ու ձ­ևեր կան, որ այդ­պես էլ ի­րար չեն հան­դուր­ժում, թե­պետ ա­մե­նից շատ հենց դրանց պա­րա­գա­յում է հա­րա­բե­րում աս­վա­ծը կա­յա­նում: Գրողն այդ­պես էլ չի հան­դուր­ժում կյան­քը, ի­րա­կա­նութ­յու­նը, ա­նընդ­հատ ձգտում է յու­րո­վի տես­նել այն, ձ­ևա­փո­խել է ու­զում, ու երևի այդ պատ­ճա­ռով է կյան­քը չի սի­րում գրո­ղին:

Ավագ Եփրեմյանի բանաստեղծությունը արդի հայ պոեզիայի ամենից հետաքրքիր երևույթներից է, որ իր` բանաստեղծի մեղքով դուրս է մնում գրաբանական ընդհանուր զարգացումների համատեքստից: Ի´ր մեղքով, քանզի եղավ մի պահ, երբ արդի հայ պոեզիայի ընթացքը բացվեց ամենքի ու ամեն ինչի դեմ, և դրանից ով ասես օգտվեց, ով ասես` իր տեսակն ու «տեսակը» պարտադրեց, երբեմն` իրո´ք պարտադրեց, բայց նույնիսկ այդ ժամանակներում Ավագ Եփրեմյանը փակված մնաց իր բանաստեղծության թեկուզև խորախորհուրդ քարայրում ու աշխարհից խռովածի իր կերպն էր ձևաբանում, երբ կարող էր ու նաև պարտավո´ր էր իր տեսակը, ինչո՞ւ չէ, նաև ա

Արցախյան պատերազմի մասին գրված բոլոր գործերում կա մշտական հիշեցումը, թե ինչ ծանր գնով ենք ձեռք բերել հաղթանակը մեզ պարտադրված պատերազմում:

(Հայաստանի անկախության 20 տարին և հայ գրականությունը)

Պատմվածքը գրված է երկրորդ համաշխարհայինից քիչ անց

1. Մարդիկ էլ պարանների նման ունեն իրենց ամրության սահմանը:
 
2. Բացատրությունները խլում են իրերի ողջ հմայքը:
 
3. Ընդհանրապես, կանանց պետք է մեկ ուրիշն ամուսնացնի. իրենք ինքնուրույն ունակ են կապվել միայն սրիկաների հետ:
 
4. Եթե դեմքը բացարձակապես փոխվում է այն բանից, վերևից է այն լուսավորվում, թե ներքևից` էլ ի՞նչ արժեք ունի այն:
 
5.
1. Ես հայերեն չեմ գրում, բայց աշխարհին նայում եմ հայերեն։
2. Ափսոս, որ չեն հորինել այնպիսի մի մրցանակ այն գրողների համար, ովքեր կարողանում են խուսափել աշխարհին ևս մեկ անպետք գիրք նվիրելու գայթակղությունից:
3. Հայերենը հայուն խորհուրդն է:
Վառլեն Ալեքսանյանին
 
- Տեսնում եմ դեմքս ձեզ դուր չի գալիս,- ասաց Տղամարդը Կնոջը.

Դիմացի շենքի ութերորդ հարկում ապրող այդ Աղջիկը գիտեր, որ գրող եմ ու ինձ հարգանքով էր վերաբերվում: Սկզբում չգիտեր, որ գրող եմ ու գիշերները, երբ իր ապակեպատ պատշգամբում վառում էր լույսը և գրասեղանին հակված գրում-կարդում էր, ու ես, մոտենալով բաց պատուհաններիս, նրան էի նայում` արտաքինի մասին կարծիք կազմելու համար, նկատում էր ինձ, արագ ելնում տեղից ու զայրացած շարժումներով վրա էր բերում վարագույրը: Այնպես որ, սկզբում այդ Աղջիկը ինձ հարգանքով չէր վերաբերվում: Բայց հետո, ըստ երևույթին հարևաններից կամ ծնողներից իմանալով, թե ով եմ` սկսեց հարգանքով վերաբերվել: Նկատելով, որ իրեն եմ նայում, այլևս արա

Ռաֆայել Նահապետյանը ժամանակակից հայ արձակի տաղանդավոր դեմքերից է: Պատմվածքներն ու վիպակները բարձր գնահատականի են արժանացել և´  ընթերցողների, և´  քննադատների շրջանում: Ցավոք, վերջերս, 64 տարեկանում, կյանքից հեռացավ Ռաֆայել Նահապետյանը, որը, չնայած կյանքի վերջին շրջանում քիչ ստեղծագործություններ էր հրամցնում ընթերցողին, սակայն անընդհատ ստեղծագործական պրպտումների մեջ էր:
Այդ պրպտումների լարվածության մեջ էր նաև 2009-ի հունվարին, երբ Ծաղկաձորի  գրողների ստեղծագործական տանը աշխատում էր նոր վիպակի վրա: Այդ շրջանում Աշոտ Գաբրիելյանը նրա հետ հարցրազրույց է անցկացրել, որը տ

«Անձն իմ յոյժ խռոված է,Եվ դու, Տէր, մինչև ե՞րբ…»:(Դավթի սաղմոսների գիրքը, 6,4)Պատկերասրահում վաղուց արդեն ոչինչ չէր կատարվում: Կտավների պատկերները ձանձրույթից նույնիսկ սկսել էին խամրել, գունաթափվել, ճաքճքել: Այն միտքը, թե իրենք միմիայն այցելուների առջև ցուցադրվելու և նրանց գեղագիտական հաճույք պատճառելու համար են՝ նկարվածներին խիստ վիրավորում էր և հուսահատեցնում: Այդ դաժան ճշմարտությունը հերքելու կամ գոնե «մոռանալու» համար, պատկերասրահի փակվելուց և գիշերային պահակի շրջայցից հետո, սրահներում մշտապես սարքովի, բայց արտասովոր ինչ-որ իրադարձություններ էին տեղի ո